Jäsenrekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisteriä ylläpitää Sohon Torwet ry, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää puhallinmusiikin harrastusta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää harjoituksia, koulutusta ja esiintymistilaisuuksia. Yhdistyksen osoite on Rehtorinpellonkatu 4 B, 20500 Turku.

Rekisterin yhteyshenkilö on yhdistyksen hallituksen sihteeri Leo Rantalankila (sihteeri@sohontorwet.com).

Rekisterin sisältämä tieto sekä sen kerääminen ja poistaminen

Tietojen kerääminen rekisteriin tapahtuu rekisteröidyn suostumuksella. Jäsenrekisteriin kerätään seuraavat tiedot yhdistyksen jäsenistä.

– Nimi ja syntymävuosi
– Osoite ja kotipaikkakunta
– Puhelinnumero ja sähköposti
– Sektio ja soitin
– Tieto Turun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyydestä

Tiedon kerääminen tapahtuu yhdistyksen jäseneksi haluavan tekemällä ilmoituksella rekisterin yhteyshenkilölle siitä, että hän haluaa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Rekisteriin merkitty voi ilmoittaa yhteyshenkilölle muuttuneet tiedot, jotka korvaavat aikaisemmin rekisteriin merkityt tiedot. Tietoja voidaan kuitenkin päivittää ilman jäsenen ilmoitusta, mikäli rekisterin yhteyshenkilö huomaa tiedot vanhentuneiksi eikä jäsen ole itse tehnyt asiasta ilmoitusta.

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan, kuin rekisterin ylläpitäjä katsoo sen olevan tarpeen. Rekisteriin merkityt tiedot poistetaan, mikäli jäsen ilmoittaa yhdistyksen hallitukselle eroavansa yhdistyksestä tai yhdistyksen hallitus erottaa jäsenen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisterin tarkoituksena täyttää yhdistyslain (504/1993) 11 §:ssä yhdistykselle asetettu velvollisuus pitää yllä jäsenluetteloa sekä täyttää yhdistystä koskevat Turun yliopiston ylioppilaskunnan järjestöistä ja avustuksista antaman ohjesäännön mukaiset velvoitteet.

Rekisteriin merkittyä tietoa käyttää yhdistyksen hallitus, joka vastaa edellä mainituista käyttötarkoituksista. Lisäksi yhdistyksen hallitus käyttää rekisteriin merkittyjä yhteystietoja jäsenille suunnatun viestinnän toteuttamiseksi. Turun yliopiston ylioppilaskunnalle luovutettavista tiedoista ei voida yksilöidä rekisteriin merkittyjä. Rekisteritietoa ei luovuteta muille kolmansille tahoille.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Ilmoitusmahdollisuus tietosuojavaltuutetun verkkosivuilla: https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle